Home_bilde_1140x450px_web

  • Hummer finnes langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, samt litt i Nordland.
    Den lever på 5–40 meters dyp.
  • Den liker seg på hardbunn med skjulesteder i steinrøyser, kløfter eller i huler under store steiner. Ved mangel på steinbunn graver hummeren huler.
  • Hummeren er aktiv om natten, ligger i ro, i skjul om dagen.
    Når sjøtemperaturen er lav, under 5 grader, er den lite aktiv.
  • Kan bli 60 år gammel. Kjønnsmoden etter 5–7 år.
  • Blant tiltakene for å bevare bestanden, er at du bare kan fiske hummer over 25 cm.
  • I 2008 ble det forbudt å fange rognhummer