You are currently viewing Hjelp din lokale hummerbestand

Hjelp din lokale hummerbestand

Hjelp din lokale hummerbestand med spesialstøpte hus.

Rovfiske på hummeren har gjort den til en truet art i Norge. Nå kan du hjelpe hummerbestanden i ditt distrikt ved å investere i spesialstøpte hummerhus, et viktig tiltak for å tilrettelegge for en sunn rekruttering av bestanden. Prosjekt hummerhus er et nullprofittprosjekt – alle midler går til nye hummerhus og utplassering av disse.

Hummeren er avhengig av et beskyttende krypinn, enten dette er under steiner eller i en bergsprekk. At hummeren ligger trygt mot fiender i sitt eget ”hjem” er en viktig årsak til at den overlever. Hummeren trenger mellom fem og sju år på å bli kjønnsmoden, så det er vesentlig for bestanden at så mange som mulig når denne alderen. Mange steder er det dessverre vanskelig for hummeren å finne nødvendige skjulesteder, noe som gjør den mer utsatt.