For mer informasjon om deltakelse, enten det er på investeringssiden eller som utplasserer av hus på havbunnen, vennligst ta kontakt med Åge Wee i Wee Marine AS.
E-post: aage(a)wee.no, tlf. 982 18 155,
wee-marine.no.