Hummerhus ønsker assistanse fra bedrifter og dykkerklubber

Hummerhusene kommer ikke på plass av seg selv, så nå oppfordrer Sondre og Åge både bedrifter og dykkerklubber til å bidra i ”prosjekt hummerhus”.

– Vi er alt i gang med å ta kontakt med flere aktører som vi håper kan bidra. Bedrifter, kommuner og havneforeninger skal få mulighet til å hjelpe hummerbestanden i sitt nærområde ved å investere i prosjektet. Så engasjerer vi dykkeklubbene rundt omkring til å plassere husene ut. Dette er en av de beste måtene å bistå en truet bestand, sier Åge Wee i Wee Marine.

For utplassering trenger man grunneiers tillatelse. Her håper Sondre at bryggeeiere og båtforeninger rundt omkring i Norge kan bidra.

– Under brygger og fergekaier er det som oftest ikke lov til å fiske eller sette ut redskap, så der står husene som regel trygt. Hummeren trenger mellom fem og sju år på å bli kjønnsmoden, så det er viktig for bestanden at så mange som mulig når denne alderen, avslutter biolog Sondre Ski.

For mer informasjon, se www.wee-marine.no